αντισταθμίζομαι


αντισταθμίζομαι
αντισταθμίζομαι, αντισταθμίστηκα, (σπάν.) αντισταθμισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.